Biolight

Jag utför även behandlingar på häst, hund och människa med Biolight.

Biolight är baserad på avancerad teknik som med hjälp av rött och infrarött pulserat ljus påskyndar kroppens egen kapacitet till läkning samt tillför kraft och uthållighet till hästens muskler. Vill du veta mer om hur tekniken fungerar, så läs mer här.

Biolight har en rad användningsområden:

1) Innan träning :

Biolight tillför musklerna energi och syre, ökar blodgenomströmningen och bidrar till ökad kraft och bättre uthållighet. Behandlingstid 10-20 minuter.

2) Inflammation i knäleder:

Detta är en mycket vanlig åkomma, såväl bland hopphästar som bland trav- och galopphästar. Och det kan vanligtvis vara mycket svårt att läka. Biolight hämmar inflammationen mycket effektivt, lindrar smärtan radikalt, och dränerar bort slaggprodukter som samlas i och runt den inflammerade leden och bildar ödem.

3) Tendinit – inflammation i ytliga eller djupa böjsenan:

Mycket vanligt bland de flesta aktiva hästar. Kan vara mycket svårläkt. Men Biolight hämmar effektivt inflammationen även här, dränerar och stillar smârta, så att hästen upp till dubbelt så snabbt kan vara tillbaka till sin fulla potential.

4) Gaffelbandsskador:

även detta ett vanligt och svårläkt problem. Biolight verkar inflammationsdämpande, smärtstillande och dränerar bort slaggprodukter. Hästen får snabbare tillbaka sin fulla rörlighet än med traditionella behandlingsmetoder.

5) Muskelsmärta och stelhet:

Med Biolights speciellt anpassade program, hämmas inflammationen i muskeln, smärtan stillas, muskeln mjukas upp och hästen återfinner snabbt sin vanliga form och sitt välbefinnande.

6) Sår:

Med sitt endast 4,5 minuter långa sårprogram ger Biolight fantastiska effekter på sår. I kliniska studier har dessutom Biolight bevisat att metoden kan korta ner läktiden till mindre än hälften.

7) Ödem och svullnader:

Biolights Drainage 1-program för effektivt bort slaggprodukter från svullnader och ödem.

8) Hudinfektioner:

Rengskålla? Ringorm? Follikulit? Mugg? Biolight biter på de flesta hudinfektioner av bakteriell art. Produkten stimulerar immunförsvaret, hämmar infektionen och läker såren mycket effektivt.

Boka tid för behandling eller köp din egen Biolight genom mig. Välkommen att ringa 073-6121821